Äly - täysin uudenlainen digitaalinen oppimisympäristö.

Äly on täysin uudenlainen ylioppilaskirjoituksiin valmentava oppimisympäristö

Lähtötilanne

Suomen vanhin kustantaja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut vuodesta 1948 lähtien Ylioppilastekstejä-kirjaa vuosittain opiskelijoiden avuksi ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa. Äidinkielen sähköinen ylioppilaskoe järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Uudenlaiset ylioppilaskirjoitukset ovat haaste sekä opiskelijoille että opettajille. Tähän tarpeeseen rakennettiin Äly.

Koko hankkeen ytimessä on suomalaisten äidinkielen osaamisen edistäminen. Tekstitaidot ovat paitsi selviytymisvälineitä nykymaailmassa, myös suomalaisen kulttuuri-identiteetin selkäranka. Tämä on ollut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran missio sen perustamisesta saakka (1831). SKS oli luomassa Suomeen kirjallista kulttuuria, nyt he tekevät parhaansa sen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Strategia

Älyn tarkoitus on tarjota edistynyt väline äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen lukiossa. Äidinkielen Opettajain Liiton näkemys oli selvä: tarvittiin uusi sähköinen opetusväline, joka kykenee simuloimaan ylioppilaskirjoitusten koetilannetta.

Älyltä toivottiin notkeutta ja helppokäyttöisyyttä. Digimateriaalin piti olla helposti lisättävissä sähköiselle alustalle, siihen toivottiin toimivaa tarkistustyökalua ja oppilaiden tuli päästä Älyyn käsiksi missä ja milloin vain.

Luova ratkaisu

Työryhmä lähti kehittämään Älyä ominaismäärittelyn kautta. Teimme ÄOL:n edustajille kyselyitä, joiden perusteella saimme tietää, millaisia ominaisuuksia Älyltä toivottiin: Miltä Älyn piti näyttää, mikä oli opettajan työn kannalta tärkeää ja mitä olemassa olevista järjestelmistä heidän mielestään puuttui. Määrittelytyö oli työryhmälle kirkastava prosessi, jossa kävi ilmi, että lähes kaikki mitä oli suunniteltu, oli toteutettavissa. Suunnitelma ei tietenkään ollut kiveen hakattu, mutta oli helppo lähteä toteuttamaan Älyä, kun isot suuntaviivat olivat koko työryhmälle selkeät.

Ehdotimme työryhmälle, että käyttäisimme tekoälyä, joka seuraa opiskelijan kehitystä. Näin Äly tarjoaa opiskelijalle oman tasonsa mukaisia kielenhuoltotehtäviä, eikä tämä turhaudu liian vaikeiden tai helppojen tehtävien parissa. Opiskelija pystyy seuraamaan kehityksensä lisäksi omaa aktiivisuuttaan Älyssä. Se vaati hieman lisää työtä ÄOL:lta, koska jokaiselle tehtävälle piti määritellä vaikeustaso. Se on kuitenkin osoittautunut kaikkien mielestä kannattavaksi:

”Mediapoolin väki avasi meille muutamia mahdollisuuksia, joita emme olleet osanneet ajatellakaan. Esimerkiksi Älyn pelillisyys oli heidän ideansa. Sen avulla opiskelija voi seurata oppimistaan”. Sari Hyytiäinen kommentoi.

Sunnittelu & toteutus

Digitaalinen oppimateriaalimaailma oli pääohjelmoijallemme Aapo Virralle tuttu ja hän tiesi hyvin olemassa olevien työkalujen ja alustojen vahvuudet ja sudenkuopat. Yleensä niiden tekijät ovat pedagogeja ja sen vuoksi käytettävyys ei aina ole tätä päivää. Älyä lähdettiin rakentamaan täydellisen työryhmän kesken: sisällöstä vastasivat opettajat ja me saimme keskittyä käyttöliittymäsuunnittelun hiomiseen.

Yhtenä benchmarkina pidimme ylioppilaskokeissa käytettävää Abitti-alustaa. Emme halunneet tehdä siitä kopiota, mutta koimme, että oppilas selviytyy ylioppilaskoetilanteesta paremmin, jos alustat ovat käyttökokemuksiltaan samantyyppiset.

Kun eri näkymät olivat valmiit, kävimme esittelemässä niitä Töölön Yhteiskoulun opiskelijoille ja kysyimme heiltä kommentteja ja parannusehdotuksia. Vuosi ennen virallista julkaisupäivää ÄOL sai Älyn betaversion käyttöönsä. Betaversion yhteydessä toteutimme opiskelijoille ja opettajille käyttäjätutkimuksen, josta saimme erinomaista tietoa toteutuksen tueksi.

”Oli todella helppo löytää yhteinen sävel Mediapoolin työryhmän kanssa. He ovat aina lähestyneet meitä hyvin humanistiystävällisesti, teknistä jargonia vältellen ja selkeästi viestien. Heiltä tuli erinomaisia ja maaliin osuvia kysymyksiä, joiden avulla pystyimme kehittämään tuotteesta tarkoituksenmukaisen ja toimivan. Parasta oli realistinen ajattelu, käytännöllinen lähestymistapa, yksinkertaisten ratkaisujen löytäminen monimutkaisiin asioihin”. Tero Norkola kiittelee.

Ulkoasu

Markkinointisivu

Sisältö

Tavoite oli muokata 70 vuotta vanhan Ylioppilastekstejä-kirjasarjan tuotantokonseptia sähköisen oppivälineen muotoon. Ennen ominaisuusmäärittelyn tilaamista SKS:n ja ÄOL:n lukioryhmä hahmottelivat oppimisympäristön sisällön ja tehtävien peruskonseptit.

Kustantaja antoi sisällön tekemiseen ja koko Älyn rakentamiseen heti riittävästi aikaa. Ensimmäinen puoli vuotta käytettiin tiiviiseen kehitystyöhön. Sen jälkeen oli vielä vuosi aikaa hioa alusta huippuunsa jaksottaisena kehitystyönä. Vältyimme viime hetken paniikkikoodaukselta ja koko työryhmän välillä vallitsi hyvä henki loppuun saakka. Kertaakaan ei ollut tarvetta korottaa ääntään tai lyödä nyrkkiä pöytään. Saimme toteutukseen tarpeeksi resursseja, aikaa ja täydellisen tiimin. Mistään osasta ei tarvinnut tinkiä tai luopua.

ÄOL:n tuottaman sisällön lisäksi opettajat voivat lisätä järjestelmään omia tehtäviään. Opettajat voivat lisätä tehtäviä omien opiskelijoiden käyttöön. Halutessaan opettajat voivat lähettää tehtävät myös adminin arvioitavaksi, jolloin ne voidaan lisätä koko Suomen opiskelijoiden käytettäväksi.

Oppimisalusta

Tulokset

Äly on onnistunut tehtävässään ja oppilaat sekä opettajat ovat ottaneet sen erinomaisesti vastaan. Niin hyvin, että Älyä aiotaan kehittää koko lukion oppimateriaaliksi ja laajentaa sen käyttöä ylioppilaskokeisiin valmistautumisesta koko lukio-opetuksen tarpeisiin.

Lähtökohtana oli rakentaa Älystä niin luotettava, että sitä voisi käyttää samaan aikaan vaikka koko Suomen lukiolaiset. Siinä olemme onnistuneet. Vastaamme palautteeseen puolen tunnin sisällä ja olemme saaneet siitä kiitosta. Tällä hetkellä Älyä käyttää 11 000 opiskelijaa, mikä on huomattavasti yli odotustemme. On palkitsevaa, että olemme saaneet Älyn pidettyä niin vakaana, että palautetta tulee saman verran kuin silloin, kun käyttäjiä oli vasta muutama tuhat.

Meille oli tärkeää rakentaa Äly toimimaan ongelmitta myös mobiilissa. Kaikki tehtävät ja materiaalit saa auki puhelimella – ja iloinen yllätys on, että opiskelijat oikeasti kirjoittavat mobiilissa jopa pitkiä esseevastauksia. Työ siis todella kannatti.

Älyn tekninen alusta valittiin sen mukaan, että sitä on mahdollista skaalata laajemmaksi tarpeen vaatiessa. On upeaa, jos pääsemme kehittämään Älyä koko lukio-opetuksen tarpeisiin. Se tuo taas aivan uusia haasteita, mutta avaa myös lukuisia mahdollisuuksia.

Tekijät

Asiakas

Kustannusjohtaja Tero Norkola

Kustannustoimittaja Kati Hitruhin

Kustannustoimittaja Katri Maasalo

Myynti- ja markkinointipäällikkö Tommi Leminen

Markkinointikoordinaattori Marianne Hiirsalmi

Sisällöt

Toiminnanjohtaja Anne Helttunen

Järjestösihteeri Kaisa-Maija Eeli

ÄOL:n lukioryhmä:

Sari Hyytiäinen (pj.)

Karl Grunn

Ulla Koivukangas

Ulla Lauhava

Päivi Pekanheimo

Jonna Riikonen

Liisa Virtanen

Suunnittelu & toteutus

Projektipäällikkö Rami Lappalainen

Graafinen suunnittelija Tommi Jäkkö

Ohjelmointi Aapo Virta

Ohjelmointi Joni Strömberg

Ohjelmointi Timo Tännler